Co wiemy o nakazie zapłaty? Jak wygląda taka procedura? Co warto wiedzieć na ten temat?


Nakaz zapłaty to orzeczenie, które kończy sprawy upominawcze i nakazowe, w taki sam sposób jak wyrok zamyka często sprawy cywilne. Zawartość tego typu nakazu często sprowadza się do sądowego zobowiązania, by pozwany wypłacił powodowi z góry ustaloną kwotę pieniężną.
finanse
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Nie bądź zdziwiony, jeśli przed wydaniem nakazu zapłaty sąd (http://komornikolesno.pl/kontakt/) nie poinformuje cię o trwającym przeciw tobie procesie. Czemu tak się robi? Najprościej jesteśmy w stanie to wytłumaczyć charakterem postępowania nakazowego i upominawczego, ponieważ są bardzo szybkie i uproszczone. Nie jesteś jednak na straconej pozycji, bo w zamian należy ci się efektywny a przy tym dość łatwy instrument, który pozwala na oddalenie wydanego nakazu uiszczenia opłaty. Jest to środek odwoławczy, który nazywamy zwyczajnie sprzeciwem.
Jak wykonać sprzeciw od nakazu zapłaty - czytaj o sprzeciwie od nakazu zapłaty? Po wydaniu nakazu zapłaty sąd z urzędu musi nam go dostarczyć. W tym samym czasie powinien przesłać ci jednocześnie złożony przeciwko twojej osobie pozew. Od czasu otrzymania nakazu masz w sumie 14 dni na przedłożenie takiego sprzeciwu. Termin będzie zachowany, jak w tym samym czasie złożysz
finanse
Source: http://pixabay.com
taki dokument w biurze podawczym sądu, a także jeżeli nadasz je na poczcie – bo liczy się data stempla pocztowego. Dokument ze sprzeciwem dostarczony po czasie będzie naturalnie oddalany bez rozpoznania. Do rozpoznania sprzeciwu właściwy będzie taki sam sąd, który wydał nakaz zapłaty. Odnosi się to równie spraw prowadzonych przed e-sądem.

Jednocześnie, jeśli mowa o e-sądzie, to sprzeciw możemy okazać zarówno tradycyjnie, czyli drogą pocztową, oraz drogą elektroniczną, ale jedynie, kiedy posiadasz całkowicie bezpieczny podpis elektroniczny. Jakie są koszty? To zależy od typu sprawy. Jeżeli chodzi o postępowanie upominawcze, to wniesienie sprzeciwu nie podlega opłacie. Zupełnie odmiennie jest w postępowaniu nakazowym. Wniesienie zarzutów podlega opłacie, a wysokość jest zależna od tematu spornego, to oznacza od kwoty pieniężnej, która jest zawarta w nakazie zapłaty.

Tags: poczta, Elektronika, nakaz