Controlling finansowy i budżetowanie są niezbędne w prowadzeniu firmy.


Controlling finansowy to część budżetowania, finalny jego etap. Nie zawsze stanowi on niezbędny wymóg budżetowania. Jednakże pierwszym krokiem, żeby zastanowić się nad wzajemnymi relacjami tych dwóch określenie powinno być zarysowanie ram znaczeniowych każdego z nich. Budżetowanie to więc proces, jaki obejmuje projektowanie, sporządzanie i zatwierdzanie budżetu, a również niekiedy późniejszą jego kontrolę. Aby właściwie pojmować znaczenie budżetowania, koniecznym jest również prawidłowe pojmowanie słowa budżet.


aplikacja do zarządzania w firmie
Author: Intel Free Press
Source: http://www.flickr.com
Jest to zatem plan działania, który ukazuje sposób alokacji środków, wyrażony w jednostkach pieniężnych lub w jednostkach naturalnych, stwarzany na okres roku, zatwierdzony i realizowany przez pracowników należących do różnych szczebli zarządzania w obrębie struktury przedsiębiorstwa. Występują różne typy budżetowania. Przeważnie wyróżnia się cztery elementarne jego typy. Budżetowanie kroczące oparte jest na podziale roku na kwartały. W tym rodzaju budżetowania tworzy się drobiazgowy budżet na pierwszy kwartał, a na pozostałe ramowy. Sprawdź dalsze wiadomości: .

Budżetowanie przyrostowe stanowi bardziej wielowymiarowy jego typ, ogólnie opiera się na wykorzystaniu danych z poprzedniego okresu, jakie mnoży się przez adekwatny wskaźnik. Jeżeli budżet zostaje zaplanowany przez menadżerów wyższego stopnia, mamy do czynienia z budżetowaniem odgórnym. Jeżeli część budżetu planowana jest przez zarząd a część przez pracowników, to wtedy jest to budżetowanie partycypacyjne. Istnieją także rozmaite odmienne rodzaje budżetowania, a ponadto jego rodzaje, które należałoby określić mianem połączenia tych elementarnych. Controlling finansowy to natomiast instrument zarządzania, stanowiący fragment controllingu przedsiębiorstwa. Interesujące dane: tu.


w biznesie
Author: Kat Veilux
Source: http://www.flickr.com
Sam controlling należy natomiast rozumieć dwojako. Może to więc przede wszystkim być szereg działań podejmowanych przez organy zarządzające, żeby sprawdzić efektywność funkcjonowania firmy.

Czeka na Ciebie ciekawostka - wystarczy kliknąć w zaznaczony link i tam opracowaliśmy dla Ciebie sporo rzetelnych informacji.

Po drugie jest to specjalistyczne narzędzie diagnostyczne, projektowane na potrzeby firmy. Ogólnie narzędzia do controllingu to grupa sposobów, konceptów i rozwiązań, których celem jest uzyskanie założonych efektów w obszarze finansów przedsiębiorstwa. Controllingu nie wolno pojmować jako zjawiska odrębnego od całokształtu działania, stanowi on fragment całości funkcjonowania systemu.

Tags: plan, kierownictwo, rodzaj, typ, organy zarządzające