Czym jest audyt ISO, jakie są obecnie jego typy oraz czym jest norma ISO 9001?


Audyt jest to pewna konkretna ocena danego artykułu, usługi, organizacji, projektu bądź systemu. Przedmiot audytu to rzecz, która jest drążona w oparciu o przedtem ustalone punkty odniesienia, takie jak na przykład zasady, prawa, reguły czy też przepisy wewnętrzne danego przedsiębiorstwa/firmy/instytucji. Audyt pełni niesłychanie ważny cel, gdyż ma za zadanie wskazać poziom zgodności danego artykułu czy usługi z wyznaczoną normą audytową, co więcej jego celem jest wskazanie sprzeczności, które mogą okazać się ryzykiem albo zagrożeniem dla przedmiotu badania.
W dzisiejszych czasach wolno przytoczyć wiele typów audytów, takich jak na przykład audyt ekologiczny, operacyjny, personalny, audyt systemu, audyt jakości, prócz tego audyt marketingowy, etyczny, informatyczny, finansowy i dużo innych. Rodzajów tych jest w dzisiejszych czasach istotnie niezwykle sporo. Audyt można także podzielić ze względu na jego umieszczenie w jednostce, wyróżniamy obecnie dwa rodzaje takich audytów, jest to audyt zewnętrzny oraz wewnętrzny.Norm, które powinien spełniać przedmiot audytu także jest w dzisiejszych czasach bardzo wiele. Jedną z takich norm, jest ISO 9001, która jest międzynarodową normą określającą, jakie musi spełniać audyt jakości. Audyty ISO modyfikowały się na przestrzeni lat, wprowadzenie normy ISO 9001 trwało wiele lat i norma ta bez ustanku przekształcała się i usprawniała na przestrzeni lat.

Nie czekaj, gdyż jesteśmy na stronie dla Ciebie. Zrobiliśmy szalenie intrygujące wpisy. Masz ochotę się z nimi zaznajomić? Zachęcamy do kolejnej strony.

Współcześnie norma ta ma pewne stałe, ustalone wymagania, takie jak na przykład dozór nad dokumentacją, orientacja na zadowolenie Kontrahenta, dokonywanie regularnych pomiarów, wyznaczanie procesu wyrobu danego towaru lub produktu i dużo innych.


Wszystkie te wymagania zostały niesłychanie dokładnie zaprezentowane w normie, uwzględniają one także osiem niezmiernie ważnych zasad jakości, takich jak zorientowanie na Konsumenta - jego zadowolenie i tak dalej., zaangażowanie ludzi, doskonalenie systemu (ciągłe), przywództwo, podejście procesowe i inne. Ponadto powinno się wiedzieć, że norma ISO 9001 składa się obecnie z dziewięciu przeróżnych rozdziałów, z czego w czterech zawarte są wymagania. Do tego ważną wiadomością jest to, że ISO 9001 jest dzisiaj uznawane i poważane na całym świecie, jak już poprzednio wspomnieliśmy jest to norma międzynarodowa.