Instruktaże cykliczne dla pracobiorców


Jednym z podstawowych zadań każdego chlebodawcy jest zapewnienie pracobiorcom bezpiecznych a także higienicznych warunków pracy. Dogłębne informacje na ów temat możemy znaleźć w dziale dziesiątym Kodeksu Pracy. Do zadań tych zalicza się również przeszkolenie pracowników z obszaru BHP. Temat instruktaży w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Szkolenia BHP we Wrocławiu są przeprowadzane w celu aktualizacji jak też ugruntowania wiedzy i umiejętności w sferze BHP a również zaznajomienia uczestników z najnowszymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w powyższym zakresie.

szkolenia bhp
Author: NASA Goddard Space Flight Center
Source: http://www.flickr.com
Rodzaje instruktaży okresowych BHP: Szkolenie BHP dla pracodawców a także innych osób zarządzających robotnikami przeprowadza się w formie szkolenia, seminarium bądź samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w czasie do sześciu miesięcy od chwili zatrudnienia. Szkolenie BHP dla pracowników zaangażowanych na posadach robotniczych realizuje się jedynie w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz do roku na stanowiskach, na jakich istnieją wyjątkowo duże zagrożenia. Jeżeli takie niebezpieczeństwa nie zachodzą, nie rzadziej aniżeli raz na trzy lata. Pierwszy instruktaż okresowy należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w formie szkolenia, seminarium czy samokształcenia kierowanego (on-line) nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pierwsze szkolenie okresowe trzeba przeprowadzić w czasie do roku od momentu zaangażowania.

Instruktaż BHP dla ludzi służby BHP przeprowadza się w postaci szkolenia, seminarium czy samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej aniżeli raz na pięć lat. Pierwszy instruktaż okresowy musimy zrealizować w okresie do 12 miesięcy od dnia zaangażowania. Instruktaż BHP dla pracobiorców administracyjno-biurowych i innych przeprowadza się w postaci szkolenia, seminarium bądź samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na sześć lat. Pierwsze szkolenie trzeba zrealizować w okresie do 12 miesięcy od dnia zaangażowania.pracujący robotnicy
Author: Asian Development Bank
Source: http://www.flickr.com
Z instruktażu okresowego może być zwolniona osoba, jaka posiada bieżące zaświadczenie o przebyciu szkolenia BHP u innego pracodawcy na takim samym stanowisku pracy lub odbyła inny okresowy instruktaż BHP dla osoby zatrudnionej na innym stanowisku, jeśli jego program uwzględnia zakres tematyczny potrzebny programem instruktażu okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy. Instruktaż okresowy dopełnia się egzaminem.

Tags: kurs, kodeks pracy, pracodawca, online