Instruktaże okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy


Obowiązkiem chlebodawcy jest szkolenie ludzi w zakresie BHP. Pracownik musi przejść szkolenie nie tylko przed dopuszczeniem do czynności, ale także co pewien określony czas. Pracodawca ma obowiązek troszczyć się o bezpieczeństwo i higienę pracy własnych pracobiorców. Jednym z objawów tego obowiązku jest obowiązek realizowania instruktaży. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie przeszkolonego w obszarze BHP. Pracodawca ma też obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych. Szkolenia okresowe mają na celu zaznajomienie pracobiorców z nowymi przepisami w zakresie BHP.


BHP
Author: QSC AG
Source: http://www.flickr.com
Ponadto pozwalają pracobiorcom uzupełnić swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przymus odbycia szkolenia BHP periodycznego mają: osoby będące pracodawcami a także inne jednostki zarządzające robotnikami, w szczególności mistrzowie, brygadziści i kierownicy; pracownicy zaangażowani na stanowiskach robotniczych; pracownicy inżynieryjno-techniczni, konstruktorzy urządzeń technicznych, organizatorzy produkcji; pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy a także inne osoby wykonujące zadania tej służby; pracownicy biurowi, których charakter zatrudnienia wiąże się z narażeniem na czynniki wrogie dla zdrowia, uciążliwe bądź niebezpieczne.

Co ile instruktaże okresowe? Nie rzadziej niż raz na trzy lata - instruktaże okresowe pracowników zaangażowanych na posadach robotniczych, wykonuje się je w formie instruktażu. Nie rzadziej aniżeli raz w roku – szkolenia periodyczne pracobiorców zaangażowanych na stanowiskach robotniczych, na których są realizowane roboty wyjątkowo niebezpieczne.

Jeśli zaciekawiła Cię ta sprawa, koniecznie sprawdź link ogrodzenia betonowe wrocław a poznasz o wiele większą ilość danych, które na pewno wywołają u Ciebie szeroki uśmiech.BHP
Author: Campus Party Brasil
Source: http://www.flickr.com
Nie rzadziej niż raz na 5 lat - szkolenia BHP periodyczne osób będących pracodawcami oraz innych ludzi kierujących pracownikami, szczególnie dyrektorów, brygadzistów oraz mistrzów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, projektantów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów jak też organizatorów wytwórczości, pracowników służby BHP oraz innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być realizowane w formie kursu albo samokształcenia kierowanego. Nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie periodyczne pracobiorców administracyjno-biurowych, jakich charakter pracy łączy się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe albo niebezpieczne.

Wrocław oraz Warszawa są to miasta w jakich można z łatwością odnaleźć dużą propozycję szkoleń BHP.

Tags: praca, szkolenie