Kiedy trzeba zwrócić się o radę do firmy windykacyjnej?


Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w znacznej mierze koncentruje się na kontaktach z trasatem a także sugestywnym namawianiu go do uregulowaniu zobowiązań czy omawianiu spłaty obciążenia na raty. W odróżnieniu od komorników, obszar przysługujących upoważnień windykatorowi jest stosunkowo niewielki. Windykator nie ma upoważnień do zajęcia rachunku bankowego trasata, części wynagrodzenia, lub innych obiektów, będących własnością dłużnika.

MojaWindykacja
Author: Mojawindykacja.pl
Source: Mojawindykacja.pl
Zadaniem firm windykacyjnych, działających w imieniu klienta, będzie odzyskiwanie należności od trasata. Teoretycznie zatem windykator może jedynie prosić o spłatę zadłużenia ewentualnie pertraktować terminy oraz wysokość spłaty części bądź całości długu. Egzekutor wedle prawa wyposażony został w realne narzędzia ściągnięcia zobowiązania przykładowo ma możliwość wkroczyć do mieszkania trasata, bądź zamówić ślusarza i w asyście policji wyważyć drzwi, jeśli trasat nie reaguje na wezwania egzekutora.Powszechnie wykorzystywaną praktyką w przedsiębiorstwach windykacyjnych, jest skontrolowanie faktyczności powstałego długu. Po potwierdzeniu, jednostka wykonuje telefon do dłużnika, jeśli ten nie ureguluje długu, rozpoczyna się tok windykacji. Windykator wysyła upomnienia drogą elektroniczną, SMS-em, wysyła listy polecone lub kontaktuje się osobiście z dłużnikiem w miejscu zamieszkania lub pracy.

Zaciekawił Ci się taki wpis? Jeżeli tak, to zanim wyłączysz komputer, kliknij najpierw tutaj - ta witryna notariusz w Katowicach także na pewno przypadnie Ci do gustu!

Często wykorzystywaną praktyką, jest informacja o opcji wciągnięcia dłużnika na tzw. listy dłużników. Lista dłużników to na przykład Krajowy Rejestr Dłużników czy BIG Info Monitor - sprawdź polecaną stronę internetową.

Jeżeli mimo określonych powyżej działań, dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań, firma windykacyjna ostatecznie wpisuje trasata do bazy dłużników a także wystawia rachunek własny, jaki dodatkowo zwiększa zadłużenie trasata. Jeżeli sprawa długu zostaje oddana do sądu, wówczas dłużnik zostaje dodatkowo obciążony kosztami postępowania przed sądem a także wynagrodzeniem egzekutora, jeśli sprawa znajdzie finał w tej instytucji.

Większość renomowanych przedsiębiorstw windykacyjnych, funkcjonujących w granicach prawa, bez stosowania nieczystych zagrywek, stosuje polubowną windykację. Polega ona na umożliwieniu trasatowi rozłożenia zadłużenia na wygodne dla niego, miesięczne raty. Polubowna windykacja nie ma charakteru kredytu konsolidacyjnego. Osoby, które mają złą historię w Biurze Informacji Kredytowej czy widniejące w rejestrach dłużników, nie mają szansy na zaciągnięcie w banku kredytu konsolidacyjnego.

Tags: dług, windykacja, dłużnik, Firmy windykacyjne, Krajowy Rejestr Dłużników