Kontrakt menedżerski - co należy o nim wiedzieć?


Wiele osób – zwłaszcza stojących przed możliwością zatrudnienia w takiej formie – zastanawia się, co to jest kontrakt menedżerski. To bez wątpienia niezwykle charakterystyczny sposób przyjmowania na stanowisko pracownicze, głównie z tego względu, że jest nieuregulowany przez prawo.


Zacznijmy od podstaw. Sam kontrakt jest typem umowy, podpisywanej między 2 stronami. Osoba, do której należy konkretna działalność gospodarcza jest zdecydowana na zatrudnienie oraz płacenie honorarium zainteresowanemu, jaki tą posadę planuje przyjąć.

Ten tekst, który w tej chwili czytasz posiada fascynujące dane, ale jeżeli chcesz zdobyć zbliżone wiadomości na opisywany temat, to sięgnij po więcej (http://piotrowski24.pl/).

Oświadczenie woli dwóch stron musi być zgodne, by umowa mogła zostać zawarta oraz spełniana. Zatrudniony musi wiedzieć, iż za wszystkie popełniane przez niego błędy związane z kierowaniem konkretnym zakładem czy przedsiębiorstwem będzie musiał wziąć pełną odpowiedzialność. Może nawet odpowiadać całym swoim majątkiem, biorąc na siebie tego rodzaju funkcję. Każdy kontrakt musi zawierać konkretne punkty, które trzeba dokładnie przeanalizować oraz odnieść się do tych, co do których mamy jakiekolwiek wątpliwe kwestie. Na pierwszym miejscu znajdują się oczywiście powinności przyszłego menedżera, który musi wiedzieć, co będzie zaliczać się do jego zadań oraz z czego będzie rozliczany. Istotne są też uprawnienia oraz nadmieniony wyżej zakres odpowiedzialności. Tutaj należy ustalić, w jakiej formie zatrudniony będzie odpowiadać za czyny, jakich popełniać nie powinien. Oprócz tego dobrze jest zwrócić uwagę na świadczenia dodatkowe, które będą przysługiwać po zawarciu umowy i klauzule dotyczące poufności. Dzisiaj domaga się ich większa część firm działających na rynku, zwłaszcza na tym poziomie zatrudnienia, dlatego nie bądźmy zaskoczeni. Na koniec trzeba jeszcze dopowiedzieć o zakazie konkurencji, a zatem prowadzenia działalności, która byłaby konkurencyjna wobec człowieka, który nas angażuje. To kompletnie niedopuszczalne, dlatego zawsze przestrzegajmy tego przepisu, jeżeli możemy otrzymać kontrakt menedżerski. Szczegółowe informacje na kancelariaprawnajr.pl.

Teraz już masz wiedzę, z czym wiąże się przyjęcie kontraktu menedżerskiego. Zbadaj drobiazgowo warunki umowy, nim zdecydujesz się na jej podpisanie, by później nie żałować swoich wyborów, tylko cieszyć się nowymi wyzwaniami oraz obowiązkami, które czekają w danej firmie.