Miałeś jakiś wypadek? Walcz o swoje prawa, ponieważ jest duża okazja, że otrzymasz właściwą rekompensatę


Niestety nikt jeszcze nie wymyślił lekarstwa na pecha. Skutki nieszczęśliwych wydarzeń można jednakże nieco złagodzić poprzez uzyskanie odszkodowania powypadkowego.

W społeczeństwie jest dominujący stereotyp, mówiący iż jego dochodzenie to najzwyczajniej walka z wiatrakami. Tymczasem warto wiedzieć, że przepisy stoją w tej sprawie po stronie poszkodowanego zapewniając mu szerokie możliwości dochodzenia swoich praw.

Podstawy prawne odszkodowań mają zastosowanie w Kodeksie Cywilnym. Istnieje kilka typów roszczeń, jakich jesteśmy w stanie dochodzić w przypadku wystąpienia uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia. Co to jest odszkodowanie jednorazowe? To określone w artykule 444§ 1 Kodeksu Cywilnego i polega ono na pokryciu różnych kosztów, które wystąpiły w następstwie wypadku. Znaczy to, iż poszkodowany może żądać zwrotu kosztów wyleczenia z góry lub po zakończeniu procesu leczenia – na podstawie oryginalnych faktur lub rachunków.

odszkodowanie
Author: superscheeli
Source: http://www.flickr.com
Sprawca szkody powinien pokryć wszelkie straty sprowokowane wypadkiem i rekompensować poszkodowanemu utracone korzyści majątkowe. Powinniśmy mieć na uwadze jednakowoż, że wspomniane plusy muszą być właściwie udokumentowane dzięki zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego – deklaracja podatkowa, zatrudnienie (umowa), kontrakty, itp. Do zgłoszenia roszczenia niezbędna jest ponadto udokumentowana częściowa niezdolność do pracy oraz zmniejszona wysokość dochodu, która jest skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Trzeba w tym miejscu przyznać, że odszkodowanie powypadkowe z tytułu straconego dochodu ma tak naprawdę charakter wyrównawczy i nie może stanowić podstaw utrzymania bytowego poszkodowanego.

Kodeks Cywilny w artykule 445 definiuje ewentualność roszczeń w sytuacji wystąpienia szkody osobowej. Chodzi tu przede wszystkim o uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia osób, które pozostały poszkodowane m.in w wyniku wypadków komunikacyjnych. Roszczenia takie mają miejsca w postaci zadośćuczynienia, które są jednorazowe świadczenie odszkodowawcze. Jednocześnie miejmy na uwadze, że nie zawsze prawo (wrocławski adwokat) występuje przeciwko nam. Jak ukazuje powyższy przykład czasem da się wygrać taką batalię, także w innej dziedzinie, jak na przykład w sytuacji zaniżania świadczenia OC czy tym podobnych. Warto o tym pamiętać i nie nastawiać się od razu negatywnie. Jeśli podejdziemy do tego racjonalnie i spokojnie to można liczyć na pozytywne zakończenie całej sprawy.

Tags: prawo, walka, koszty, szkoda