Na czym polega metodyka prince2? Jakie firmy mogą z niej korzystać? W jakiej sytuacji jest najbardziej korzystna?


Metodyka prince2 to bardziej nowoczesna i bardziej profesjonalna wersja prince, jaka powstała w 1989 roku i została stworzona w oparciu o metodykę PROMPT. Prince2 oficjalnie został zaprezentowany w Londynie w 1996 roku, ten sposób jest wykorzystywany jednocześnie przez ogromne światowe firmy, ale i małe firmy usługowe. Najprościej ujmując, prince2 objaśnia “co” i “dlaczego” zostało zrobione w projekcie, nie daje jednak odpowiedzi “jak” to zostało zrobione.

szkolenie do egzaminu prince2
Author: University of the Fraser Valley
Source: http://www.flickr.com
Zapewnia rozdzielenie projektu na mniejsze i bardziej proste do zarządzania elementy. Umożliwia wykorzystanie szerokiego asortymentu specjalności oraz działań, jakie są wymagane przy kreacji projektu. Chodzi tu w największym stopniu o zagadnienia typowo biznesowe, zaczynając od powodów, dla jakich projekt zaczęto organizować, skończywszy na jego zamknięciu. Taka metodyka wyróżnia etapy specjalistyczne lub techniczne, jakie są związane z tworzeniem produktu, a również etapy zarządcze, jakie występują jeden po drugim i umożliwiają na bardziej profesjonalne sterowanie projektem, a jednocześnie minimalizują ryzyko, iż coś się może nie udać.

Metodyka tego rodzaju wykorzystuje technikę planowania działań, raportowanie o wykorzystaniu zasobów oraz planowanie jakości. Podstawą planowania pozostaje identyfikacja i definiowanie koniecznych produktów, a dopiero następnie możemy analizować pracę. Prince2 (czytaj pełen artykuł) rzeczywiście rozróżnia osiem procesów, jakie są decydujące o powodzeniu projektu i określa, kto za nie odpowiada. Każdy z procesów ma mechanizmy, jakie gwarantują jakość. Metodyka prince2 dzieli aktualne zarządzanie projektem, za które odpowiedzialny jest kierownik projektu, od decyzji strategicznych, za jakie natomiast odpowiada specjalnie powoływany w tym celu komitet sterujący.egzamin prince2
Author: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Source: http://www.flickr.com
Perfekcyjnie definiuje role w zarządzaniu projektem, zakresy obowiązków i odpowiedzialności. Określa relacje z innymi rolami w projekcie, nie prowadzi do ich pomieszania. Prince2, to także procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych - . Umożliwia więc to pełną kontrolę nad zastosowywanymi zmianami. Metoda tego rodzaju

w celu kontrolowania postępowania w pracy stworzyła strukturę elementów sterowania, które skupiają się na produktach, wspomagane to jest przez raporty. Umożliwia to na zmiany planów, albo podejmowanie|lub podejmowanie najwłaściwszych korygujących działań.

Tags: PRINCE2, zarządzanie projektem, Metodyka prince2