Na czym polega sprawa rozwodowa? Jakiego typu przeprowadza się czynności? Co jest podczas takiej rozprawy istotne?


Sprawa rozwodowa zawsze jest dość dużym problemem. To przede wszystkim nieprzyjemna sytuacja dla osób biorących rozwód, ale chyba jeszcze gorsza dla dzieci. Sąd podczas takiego postępowania musi ustalić fakty dotyczące rozkładu pożycia oraz zbadać jak wygląda sytuacja małoletnich dzieci. Co należy jeszcze na ten temat wiedzieć?


sprawa rozwodowa
Author: Cordell and Cordell
Source: http://www.flickr.com
Pierwsza z rozpraw najczęściej wyznaczana jest po czasie paru miesięcy od złożenia pozwu - strona www. Jak któraś ze stron będzie podczas rozprawy nadal podtrzymywać powództwo, sąd zorganizuje wstępne przesłuchanie stron. Sąd musi wtedy zbadać, czy więzi fizyczne i psychiczne, które łączyły to małżeństwo rzeczywiście ustały. Nawet rzadkie kontakty cielesne małżonków podczas sprawy rozwodowej potrafią prowadzić do odmowy orzeczenia rozwodu, rzecz jasna z wyjątkiem, kiedy takie kontakty zostały wmuszane.

Przyznasz raczej, że powyższy artykuł jest niebanalny. Jeżeli więc chcesz poznać go głębiej, zobacz informacje opublikowane w tym serwisie.

Jeżeli chodzi o rozwody, to sąd bada także czy między parą ustała więź natury gospodarczej.

Oznacza to, czy prowadzą oni gospodarstwo domowe. Ale samo istnienie tego typu więzi nie będzie aż tak dużą przeszkodą by uzyskać rozwód. Po wstępnym przesłuchaniu stron sąd zarządzi postępowanie dowodowe, które ma spowodować stwierdzenie całkowitego i trwałego rozkładu pożycia, a także mogące mieć miejsce orzeczenie winy małżonka. Gdy chodzi o dobro wspólnych małoletnich dzieci albo małżonkowie nie mają zgody, co do kwestii winy sąd ropoczyna przesłuchiwanie świadków. Mogą nimi być osoby niespokrewnione, przykładowo sąsiedzi, przyjaciele, lecz też ktoś z rodziny. Jeśli sąd stwierdzi, że są widoki na przyszłość może skierować strony do mediacji. Takie skierowanie najczęściej ma na celu zjednanie małżonków, lecz często dotyczy to też rozstrzygnięcia spornych kwestii, jak alimenty czy kontakt z dziećmi.

Może Cię również zainteresować -


podział majątku
Author: siti fatimah
Source: http://www.flickr.com
Strona nie ma obowiązku natomiast zgadzać się na takie mediacje. W celu określenia sytuacji życiowej nieletnich sąd może zlecić zrobienie wywiadu środowiskowego. Może także skierować opiekunów i dzieci na wniosek jednej ze stron lub z urzędu do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, żeby określić więzi jakie łączą dzieci z każdym z rodziców. Każdy z rodziców ma możliwość wynająć profesjonalistę, najlepszy jest adwokat, dzięki czemu sprawa rozwodowa może być przeprowadzona bardziej profesjonalnie.

Tags: Sąd, małżonkowie, mediacje