O czym należy pamiętać, jak do przewiezienia mamy bydło? Jakie zezwolenia powinniśmy posiadać?


Transport żywych zwierząt w ramach działalności gospodarczej to respektowanie wielu kluczowych zasad. Co istotne, warunki tego typu transportu regulują surowe przepisu unijne. Jeden z tego typu przepisów stwierdza, że przedsiębiorstwa które zajmują się transportem inwentarza powinny być do tego zatwierdzone przez konkretne państwo członkowskie UE. Co trzeba jeszcze wiedzieć?

Unia Europejska - rolnictwo
Author: greensefa
Source: http://www.flickr.com
UE w dotyczącym tej tematyki Rozporządzeniu - w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu i mających związek z tym działań określa obowiązki wszystkich osób, jakie biorą udział w procesie przewozu zwierząt, czyli przewoźników, organizatorów transportu, kierowców i opiekunów, niezależne od tego czy jest to transport bydła czy odmiennego rodzaju. UE ustanawiania zezwolenia, umacnia środki nadzoru określa a także precyzuje przepisy, jakie odnoszą się do długości podróży i wykorzystanych pojazdów - tani transport bydła.Przepisy takiego typu mają na celu zapewnienie dobrej kondycji zwierząt podczas transportu, a więc przede wszystkim muszą zapobiegać zranieniu lub cierpieniom zwierząt, zagwarantować więc najbardziej właściwe warunki odpowiednie do ich wymagań. Wszystkie zainteresowane strony, które biorą udział w operacjach przed i po przewozie, a także ich pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni. Szczególnie kierowcy i osoby towarzyszące muszą mieć świadectwo kwalifikacji zawodowych, które wydane jest na podstawie fachowych szkoleń odnoszących się do dobrostanu zwierząt w okresie całej tej operacji, potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzamin, jaki organizowany jest przez niezależny organ upoważniony przez właściwe władze.

kliknij tutaj
Author: rodtuk
Source: http://www.flickr.com
Jeśli przejazd ma być dłuższy niż sześćdziesiąt pięć kilometrów, czyli jest to odległość dość duża, jak transport z Włoch przykładowo, przewoźnicy muszą posiadać specjalne pozwolenie, które wydawane jest przez odpowiedni organ państwa członkowskiego.

Zaciekawił Cię ten wpis? Masz chęć zostawić jakieś komentarze na temat (http://visaandwork.com/zezwolenie-na-prace/)? Będzie to dla nas niezwykle miłe przeżycie.

By uzyskać takie zezwolenie trzeba wykazać, iż przewoźnik dysponuje właściwą liczbą dobrze zorganizowanego personelu, wyposażenia oraz procedur operacyjnych. W sytuacji, gdy jest to przewóz, który trwa ponad osiem godzin wnioskodawca musi przedłożyć świadectwa kwalifikacji zawodowych dla kierowców oraz osób towarzyszących, świadectwa zatwierdzenia środka transportu do wykorzystania, oraz wiele pozostałych niezbędnych informacji.

Tags: UE, egzamin, pojazd, świadectwa