Ocena okresowa pracowników – efektywne narzędzie wzmacniające rozwijanie się przedsiębiorstwa


W dzisiejszych czasach aż 87 % dużych i średnich firm przeprowadza rozmaitego rodzaju testy, które mają na celu sprawdzenie rozmaitych cech pracowników. Niekiedy mają one na celu weryfikację głównie firmy z perspektywy nabywców (jak na przykład badanie tajemniczy klient), a niekiedy są skoncentrowane właśnie na pracowniku – jego zachowaniach, silnych i słabszych stronach, kooperacji.
Ten drugi rodzaj badań to najczęściej ocena okresowa pracownika, czyli kompleksowa analiza tego, w jaki sposób pracownik wypełnia wymagania swojego stanowiska. Z perspektywy pracodawcy efekty wiążą się przykładowo ze zmianą polityki kadr, przeprowadzeniem dodatkowych szkoleń lub wdrożeniem nowego programu motywacyjnego, z punktu widzenia pracownika opinia okresowa jest istotna ze względu na potencjalny awans, rozwój zawodowy lub premie. Zarówno jednak bycie ocenionym, jak i myśl o ewentualnym konflikcie z pracownikami wiąże się często z dodatkowym stresem, dlatego wszystkie czynności mające na celu weryfikację efektywności pracowników powinny zostać przeprowadzone starannie i z dużą dozą obiektywności.

Z pewnością dobrze mieć na uwadze, jakie czynniki są ważne przy ocenie okresowej pracownika i jakie błędy popełniają wówczas przełożeni. Istotną i niestety dosyć częstą pomyłką jest zwrócenie uwagi tylko na to, co pracownik wykonuje nieprawidłowo, pominąwszy jego mocne strony.
pracownik jednej z firm IT
Author: Cory M. Grenier
Source: http://www.flickr.com
Wtedy nie jedynie przełożony nie ma pełnego obrazu sytuacji, lecz także pracownik może zostać źle zmotywowany i w rezultacie jego praca potrafi się nawet pogarszać. Inna bardzo kluczowa cecha to przejrzyste kryteria oceny, które są istotne (powinny być ściśle powiązane ze charakterystyką stanowiska i zadaniami), rozłączne (aby nie oceniać dwukrotnie tejże samej cechy) , a także kompleksowe – wówczas pracownik jest oceniany całościowo. Jest bardzo istotne, żeby zatrudniony był z nimi zapoznany – wiedza o tym, pod jakim względem jest się ocenianym, niweluje niepewność. W przeciwnym wypadku może być zaskoczony albo nawet zniechęcony, że jego praca (zobacz zwolnienie lekarskie) została oceniana poprzez czynniki, jakie nie były na początku w ogóle uwzględniane. Ocena pracownika to idealne narzędzie, które może wpłynąć na rozwój zarówno całej firmy, jak i pracowników – należy jednak wiedzieć, jak z niej korzystać.
Rodzaje owej analizy są bardzo różne. Szczególnie gruntowną analizą jest ocena 360 stopni – dzięki niej manager dowiaduje się, jak pracownik jest postrzegany przez współpracujących, przełożonych , a także klientów. Innym czasem spotykanym typem analizy jest „ocena 180 stopni” – wtedy badany jest głównie pracownik względem przełożonych i pracowników. By poznać więcej, zdecydowanie dobrze posługiwać się informacjami zamieszczonymi w internecie – można nie tylko poznawać mnóstwo użytecznych rzeczy na temat rozmaitych badań HR oraz marketigowych, lecz także zapoznać się, jak powinna przebiegać ocena okresowa pracownika dla konkretnych stanowisk.

Tags: pracownicy, kadry