Planowanie ekonomicznego transportu produktów


Czy mają Państwo świadomość, że często około 15 % ceny towaru stanowią koszty transportu? Zmniejszenie ich gwarantuje zdecydowaną przewagę na rynku, dlatego przedsiębiorstwa dokładają wszelkich starań, by je zredukować. Procesem sprawnego przepływu produktów zajmuje się logistyka – nowy filar polskiej gospodarki.


ciężarówka
Author: David J
Source: http://www.flickr.com
Albowiem prowadzenie działalności gospodarczej w transporcie drogowym wymaga posiadania niezbędnej wiedzy związanej z zarządzaniem firmą transportową, wymagane jest wykształcenie w tej dziedzinie. W projektowaniu działań logistyczno-transportowych trzeba uwzględniać mnóstwo czynników i zakładać pojawienie się takiej samej ilości tych, których w żadnym wypadku przewidzieć się nie da. Wiedza fachowca w tej dziedzinie musi być więc wszechstronna, a jej zdobycie gwarantuje sporo polskich uczelni. Jeżeli więc interesują nas studia na tym kierunku i chcemy uzyskać odpowiedź na wiele pytań z tym związanych, zaczerpnijmy informacji w internecie. Trzeba tylko w wyszukiwarce wystukać poszukiwany temat oraz miasto w którym chcemy się dokształcać, np. logistyka Lublin.

Gdzie można pracować po logistyce? Przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, agencjach celnych, firmach dokonujących odpraw celnych oraz Służbie Celnej i Straży Granicznej.

Międzynarodowa wymiana towarów związana jest z szeregiem działań, do jakich importer czy eksporter jest zobowiązany, aby móc dokonać transakcji zakupu czy sprzedaży produktów. Jest to zapłata w zakresie ceł, podatku akcyzowego czy innych podatków.

Na niniejszej stronie jest wiele rzeczowych wiadomości, ale szybko przeczytaj też dodatkowe szczegóły w serwisie (http://asmtechnology.eu/kontakt/). One również są bez wątpienia warte zainteresowania.

Właściwe instytucje prawne nadzorują wymianę w zakresie importu oraz eksportu produktów poza granicę Polski. Osobą, która bierze udział w tej wymianie między przedstawicielem przedsiębiorstwa, a służbą celną jest agent celny.


kurs
Author: Steve Jurvetson
Source: http://www.flickr.com
Aktualnie, aby pełnić obowiązki zawodowe w agencjach celnych, niezbędne jest posiadanie licencji, jednak gdy zamierzamy zatrudnić się w firmie handlowej, wystarczy posiadać ukończony kurs agenta celnego. Zamysłem kursu jest przyswojenie wiedzy dotyczącej obiegowego przesuwania towarów z zagranicą przez wszystkich, którzy zajmują się wymianą towarową w sposób zawodowy. Jedynie zwiększenie świadomości dotyczącej wykonywanej pracy zawodowej uczyni ją prostszą i bardziej satysfakcjonującą.

Tags: uczelnia, licencja, cło, ryek