Przeprowadzenie inwentaryzacji nie tylko jako obowiązek ustawowy


W ostatnim dniu roku obrotowego przedsiębiorca jest zmuszony do dokonania inwentaryzacji składników aktywów i pasywów. Wynika to z obowiązku określonego ustawą o

rzetelnej i jasno udokumentowanej sytuacji majątkowej jednostki i jej wyniku finansowym.
stos dokumentów
Author: Dvortygirl
Source: http://www.flickr.com
Każda jednostka powinna dysponować odpowiednim regulaminem inwentaryzacji, który stanowić może część polityki rachunkowej bądź oddzielną regulację wewnętrzną- inwentaryzacja majątku. Taka instrukcja inwentaryzacji zawierać powinna następujące elementy: zakres inwentaryzacji (dopasowany do specyfiki konkretnej jednostki), sposób dokonywania inwentaryzacji, rodzaje oraz termin inwentaryzacji, sposób uporządkowania zadań w tym zakresie, wskazanie pracowników do przeprowadzenia inwentaryzacji wraz z określeniem ich odpowiedzialności, zasady opisujące powoływanie komisji inwentaryzacyjnej oraz grup spisowych, zasady weryfikacji oraz rozliczania różnic inwentaryzacyjnych oraz określenie rodzaju dokumentów inwentaryzacyjnych i ich obiegu.

Jak wynika już z przedstawionych informacji przedsiębiorca może powierzyć obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji kierownikowi jednostki (ale nie w przypadku inwentaryzacji w formie spisu z natury). W takiej sytuacji kiedy inwentaryzacja majątku będzie powierzona innej osobie oczywiście za jej zgodą powinno się przekazać odpowiedzialność w tym zakresie na piśmie. By odpowiednio przeprowadzić inwentaryzację musimy znać obowiązujące terminy oraz sprawdzone metody przeprowadzenia inwentaryzacji, które przewidywane są w ustawie.narada w firmie
Author: Asamblea Nacional del Ecuador
Source: http://www.flickr.com
Prócz przekazania obowiązku sporządzenia inwentaryzacji kierownikowi jednostki możemy także skorzystać z usług firmy specjalizującej się w tej dziedzinie, jak również przedsiębiorca może sięgnąć po programy udostępniane w internecie.

Zaabsorbował Cię taki wpis? Jeśli tak, to niewątpliwie zainteresuje Cię również ten ważny link - on nawiązuje do opisywanej kwestii.

Ewidencja online czyli program, który również znajdziemy w internecie może pomóc rozwijać firmę poprzez spisywanie procesów mających związek z zarządzaniem majątkiem firmy, a następnie ich analizę i optymalizację w pewnych obszarach- więcej zobaczysz tu.

Tags: biznes, Zasady, firma, elementy, przedsiębiorca, działy