Szukamy odpowiedzi na pytanie- czy pośrednik ubezpieczeniowy ma obowiązek ukończyć kurs agenta ubezpieczeniowego?


Jak podaje encyklopedia: agent ubezpieczeniowy jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, ustalonej z zakładem ubezpieczeń i dodany do wykazu agentów ubezpieczeniowych. Wygląda to dosyć niezrozumiale, lecz popatrzmy jak można nim zostać.

agent ubezpieczeniowy
Author: Vladimir Yaitskiy
Source: http://www.flickr.com
Na początek, pokrótce o obowiązkach lub jak kto preferuje, o tym czym się codziennie zaprząta taki jegomość.

W prezentowanym na tej stronie wpisie są zajmujące treści, ale sprawdź też, co kryje się w najnowszej treści (http://www.psmtechnik.pl/litery-przestrzenne,7,pl). Śmiało zwyczajnie go kliknij!

Jego czynności polegają między innymi na pozyskiwaniu klientów, spisywaniu w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela umów ubezpieczeń, uczestniczeniu w administrowaniu i realizacji umów zawartych z ubezpieczonymi. Wszystkie akcje sprawuje w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Jak widać, spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność. Z tego powodu nie jest łatwo zostać nim.

Chętny na to stanowisko musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie, a najlepiej ukończone studia z zakresu prawa, poza tym nie może być karany za występki celowe. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest wymogiem koniecznym do zdobycia tego zawodu, bo można również starać się o kontrakt w firmie ubezpieczeniowej. Natomiast konieczny jest 152-godzinny kurs agenta ubezpieczeniowego a także zdanie egzaminu. Na czym zarabia pośrednik ubezpieczeniowy w takim razie? Głównym źródłem jego przychodów są tantiemy i tym są one wyższe, im więcej pozyska klientów i kwot ubezpieczenia. Zaczynać można od sprzedaży zwykłych polis komunikacyjnych, majątkowych, na życie.Nowych klientów można, nawet należy poszukać w rodzinie albo w otoczeniu przyjaciół. Przestrzegamy, iż jest trudno przejąć ich z innej firmy, ponieważ polisy są najczęściej roczne, a te "życiowe" to umowy wieloletnie i nikt łatwo ich nie wymienia, gdyż nie pozwalają na to ubezpieczyciele. Od początku kierować się trzeba pozyskaniem klienta, fachowo oceniać ryzyko. Nie opłaca się przyciąganie niską ceną polisy, aby tylko go pozyskać. Ponieważ gdy dojdzie do wypadku i klient przekona się, że otrzyma liche odszkodowanie i to jeszcze po wielu trudnościach, zrezygnuje z naszych usług i zaleci to znajomym.

ubezpieczenia, obliczenia
Source: pixabay
Praca ta nie należy do lekkich. Wymaga ona od człowieka cierpliwości, pokory w działaniu i odporności na sytuacje stresowe. Aplikant na takie stanowisko musi być komunikatywny i łatwo nawiązywać kontakt z klientem. Ponadto ważne są takie cechy, jak samodyscyplina i motywacja. Oprócz tego na tym stanowisku istotna jest znajomość produktów ubezpieczeniowych, ale o tym chyba nie trzeba wspominać, tego wymagać będzie od pracownika firma ubezpieczeniowa. Dziś, kiedy rynek polski jest opanowany przez kilka dużych koncernów, a dostępność ubezpieczeń przez Internet jest praktycznie nieograniczona, każdy nowy klient musi być najpierw wywalczony.Nie jest łatwo być agentem ubezpieczeniowym, trzeba lubić swoją pracę i wykonywać ją sumiennie.

Tags: ubezpieczenia, PRacownik, wykształcenie, zakład