Transakcje na rynku walut - jak to wygląda?


Kontrakty forward stały się nadzwyczaj istotnym narzędziem w budowie współczesnego rynku inwestycyjnego. Kontrakty forward dotyczą kupna, lub sprzedania aktywów po wyznaczonej cenie w przyszłości. Nie muszą one dopełniać warunków ustalanych przez giełdy.


Obie strony uzgadniają rozliczenie transakcji w dniu dostawy. W przypadku kontraktu forward, większa część ugód jest dokonywana w postaci dostawy produktu, lub rozrachunku gotówkowego. Transakcja terminowa przewiduje, że towar, albo walor który jest jej kwestią, wolno będzie nabywać, albo sprzedać po cenie korzystniejszej niż wyznaczono w kontrakcie. Sprzedawca spodziewa się, że do czasu realizacji transakcji kurs dobra spadnie poniżej określonego, a więc zarobi wyprzedając dobro po cenie wyższej od rynkowej. Z kolei nabywca spodziewa się wzrostu ceny, dzięki czemu będzie mógł odsprzedać kontrakt (zobacz minimalne wynagrodzenie za pracę) z pożytkiem. Chcesz więcej informacji?

pieniądze w walucie euro
Author: Butz.2013
Source: http://www.flickr.com
Kontrakty forward nie są tematem obrotu giełdowego, są proponowane przez instytucje finansowe ich nabywcom, albo innym instytucjom finansowym. Dowolność w wyznaczaniu zastrzeżeń kontraktu, czyli brak normalizacji powstrzymuje obrót nimi przede wszystkim z powodu braku płynności, ale również nie muszą dopełniać zastrzeżeń wyznaczonych przez giełdy, natomiast data dostawy może być umownym dniem, wygodnym dla obu stron transakcji. Wymówienie umowy zawartej w ramach kontraktu forward odbywa się też w drodze negocjacji pomiędzy stronami transakcji.

Oprócz towarowych kontraktów foraward są także walutowe kontrakty forward na dostarczenie w wyznaczonym dniu danej ilości waluty. Kontrakty forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Określa się je mianem kontraktów terminowych.

Forex informacje więcej ciekawostek stanowią wizualizację sytuacji rynkowej danej dewizy. Praktycznie na każdej platformie brokerskiej jest możliwość wyszukać serwis poświęcony wykresom cenowym, dzięki czemu można online monitorować aktualną sytuację rynkową i odpowiednio reagować rozpoczynając, bądź likwidując pozycję na parach walut. Jest możliwość przekształcać parametry wykresów przez przemianę skali czasu, zmianę obszaru, bądź dobór rodzaju wykresu. Jest opcja zarejestrowania wykresu i stworzenia swojego prywatnego.

Tags: umowa, waluty, giełda, towar, kontrakt, transakcje